MCR Consult > Servicii / Servicii de contabilitate

Servicii de contabilitate

  • Tinerea evidentei contabile si efectuarea tuturor inregistrarilor din contabilitate privind toata activitatea firmei pana la intocmirea documentelor contabile principale: registrul-jurnal, registrul-inventar, cartea mare, balanta.
  • Organizarea intocmirii si verificarea tuturor documentelor contabile primare: registru de casa, jurnalele de cumparari si vanzari, registrul de N.I.R.-uri, bonuri de consum, fise limita de consum, note de predare produse finite etc.
  • √éntocmirea si depunerea la Administratia Finantelor Publice de care apartine societatea a raportarilor lunare, semestriale si anuale ale firmei: decontul privind T.V.A., declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, declaratia privind impozitul pe profit, situatiile financiare semestriale simplificate si bilantul anual.
  • Consultanta financiar-contabila si fiscala acordata la cerere permanent cu toate noutatile si schimbarile ce apar in cadrul legislatiei economice
  • Refacere a contabilitatii, verificarea si certificarea informatiilor contabile pentru societati cu probleme sau care nu au personal calificat angajat conform legii in domeniul contabilitatii, conform cadrului legal in viguare

Flesch-Reading-Ease-Score: -57