MCR Consult > Servicii / Salarizare si personal

Salarizare si personal

Salarizare si personal

Administrarea de personal urmareste prevederile legislatiei muncii in vigoare si toate modificarile care pot influenta raporturile de munca, asigurandu-se de conformitatea permanenta cu sistemul legislativ a proceselor specifice.

Administrare personal presupune:

 • Intocmire dosare de angajare
 • Intocmire contracte individuale de munca
 • Inregistrare contracte individuale de munca in Revisal
 • Intocmire fise de post
 • Intocmire acte aditionale la contractele individuale de munca
 • Intocmirea documentatiei pentru incetarea/ modificarea/ suspendarea contractelor individuale de munca
 • Actualizarea dosarelor de personal: actualizarea informatiilor privind Casa de asigurari de sanatate, persoane aflate in intretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.
 • Intocmire decizii de incetare contracte de munca
 • Intocmire adeverinte de vechime
 • Intocmire adeverinte pentru medicul de familie, banca, etc.
 • Intocmire note de lichidare
Salarizare

Notiune

Salariul constituie o categorie economica, dar si una de factura juridica. Prin salariu se intelege pretul muncii prestate in temeiul contractului individual de munca exprimat, de regula, in bani.
Prestarea muncii si salarizarea muncii sunt obligatiile principale ce rezulta pentru salariat si, respectiv, pentru angajator, prin incheierea contractului de munca se stabileste ca pentru munca prestata, in conditiile prevazute in contractul individual de munca , fiecare presoana are dreptul la un salariu in bani, convenit la incheierea contractului respectiv.

Salarizarea presupune:

 • Intocmire state de salarii
 • Intocmire si transmitere Revisal
 • Intocmire si transmitere declaratie 112
 • Calculul si evidenta concediilor medicale
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna
 • Intocmire dosar recuperare creante aferente concediilor medicale (Dosar FNUASS)

Flesch-Reading-Ease-Score: -45