MCR Consult > Modificare statut

Modificare statut

Dupa infintare firma, infiintare PFA, infiintare intreprindere indivisuala sau familiala, infiintare ONG adica infiintare asociatie sau infiintare fundatie si anume pe parcursul functionarii acestor entitati, sunt situatii in care trebuie aduse modificari acestor entitati ori acest lucru nu se poate face decat prin modificare act constitutiv pentru firme si prin modificare act constitutiv dar si modificare statut la ONG-uri adica la asociatii si fundatii.

La modificare statut pentru ONG-uri adica asociatii si fundatii acesta poate fi modificat numai printr-o hotarare a membrilor asociatiei sau fundatiei care trebuie semnata de catre fiecare membru in parte.

In functionarea unui ONG, respectiv a unei asociatii sau fundatioi, pot apare necesitati de modificare statut si anume modificarea diferitelor elemente cum ar fi :

–         schimbarea denumirii firmei asociatie sau fundatiei ;

–         schimbarea gazduirii sediului social ;

–         modificarea sau prelungirea duratei de functionare ;

–         modificarea structurii membrilor asociatiei sau fundatiei prin afilierea unor membri noi si/sau dezafilierea unor membrii vechi;

–         numirea unui noi membri in organele de conducere si revocarea celor vechi;

–         marirea patrimoniului initial sau micsorarea acestuia respectand insa limita minima legala

–         modificarea obiectivelor asociatie

–         schimbarea drepturilor si obligatiilor asociatilor

–         reorganizarea atributiile organelor de conducere,

–         imbunatatirea metodelor de administrare si control ale asociatiei sau fundatiei

          Propunerile de modificare vor fi trimise din timp tuturor membrilor, dupa care se va convoca, in conformitate cu prevederile statutului in vigoare, Adunarea Generala (pentru asociatie) sau reuniunea Consiliului Director (pentru fundatie), avand pe ordinea de zi modificarea statutului. Procesul – verbal al sedintei va fi semnat de toti participantii, iar in el se va mentiona in clar persoana desemnata de catre conducere sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea statutului.

Pentru modificare statut la asociatii sau fundatii, dosarul ce se va inainta la Ministerul Justitiei va cuprinde actul constitutiv nou si statutul nou, actul constitutiv vechi si statutul vechi, cerere tip completata si semnata in fata judecatorului, actele de infiintare, procesul-verbal al sedintei in care s-a aprobat modificarea statutului, dovada platii taxelor legale si alte documente doveditoare ale modificarilor intervenite. 

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la modificare statut al unei asociatii ori fundatii,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta.