MCR Consult > Modificare obiect de activitate

Modificare obiect de activitate

Dupa infintare firma, infiintare PFA, infiintare intreprindere individuala sau familiala, si anume pe parcursul functionarii acestor entitati comerciale, sunt situatii in care intervine schimbarea activitatii economice principale astfel ca va trebui sa intervina modificare obiect de activitate.

Obiectul de activitate este activitatea economica concreta desfasurata de entitatea comerciala – firma, PFA, infiintare intreprindere individuala sau familiala – in scopul obtinerii de profit.

In mod obligatoriu la infiintare firma actul constitutiv al firmei trebuie sa prevada domeniul principal de activitate si obiectul principal de activitate precum si toate activitatile secundare pe care le poate desfasura societatea in scopul obtinerii de profit, clasificate conform legislatiei in vigoare, acestea trebuie deasemenea transpuse in obiecte de activitate secundare prevazute in actul constitutiv.

In mod asemanator la infiintare PFA sau infiintare intreprindere individuala sau familiala aceste entitati trebuie sa isi defineasca obectul de activitate principal precum si eventualele obiecte de activitate secundare facand insa dovada ca toate aceste obiecte de activitate pot fi efectuate atat din punct de vedere al pregatirii profesionale cat si al indeplinirii conditiilor de autorizare.

In viata unei societati apar situatii in care asociatii sa-si doreasca sa desfasoare o activitate nou care nu a fost inclusa initial si atunci se vor modifica obiectele de activitate secundare prin adaugarea (extinderea) de noi obiecte de activitate secundare.

Cand una din activitatile secundare ajunge sa reprezinte peste 50% din volumul societatii este necesar sa intervina modificare obiect de activitate prin desemnarea acestei activitati ca obiect de activitate principal, iar activitatea care pana atunci fusese principala devine obiect de activitate secundar.

De obicei la schimbarea actionariatului unei societati, asociatii pot decide modificare obiect de activitate, modificarea partiala sau in intregime a obiectelor de activitate, prin renuntarea la unele dintre obiectele de activitate, renuntarea la toate obiectele de activitate anterioare, adaugarea unor obiecte de activitate secundare complet noi si alegerea unui obiect de activitate principal evident nou.

Legislatia in vigoare prevede ca la desfasurarea unei activitati noi dorita de asociati si pentru care legea impune conditia obiectului unic de activitate, se impune modificare obiect de activitate in intregime prin renuntarea la toate obiectele de activitate vechi si adaugarea noii activitati ca obiect principal si unic de activitate.

La modificare obiect de activitate dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa actul constitutiv actualizat si hotararea asociatilor de modificare a obiectului de activitate si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la cereri adresate Registrului Comertului, declaratii privind indeplinirea conditiilor de functionare, imputerniciri, copii certificate, traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, dovada platii taxelor legale si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la modificarea obiectelor de activitate punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii societatii la preturi fara concurenta