MCR Consult > Modificare act constitutiv

Modificare act constitutiv

Dupa infintare firma, infiintare PFA, infiintare intreprindere indivisuala sau familiala, infiintare ONG adica infiintare asociatie sau infiintare fundatie si anume pe parcursul functionarii acestor entitati, sunt situatii in care trebuie aduse modificari acestor entitati ori acest lucru nu se poate face decat prin modificare act constitutiv pentru firme si prin modificare act constitutiv dar si modificare statut la ONG-uri adica la asociatii si fundatii.

La modificare firma, respectiv pentru societatile comerciale, modificare act constitutiv se poate face numai printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie daca acesta din urma are mandat pentru modificari ale actului constitutiv.

Dupa fiecare modificare act constitutiv, actionarii sau administratorii vor inainta la Registrul Comertului (prin persoana imputernicita), atat hotararea de modificare cat si actul constitutiv modificat.

In functionarea unei firme, societati pot apare necesitati de modificare act constitutiv si anume a diferitelor elemente cum ar fi :

In functionarea unei firme, societati pot apare necesitati de modificare act constitutiv si anume a diferitelor elemente cum ar fi :

–         modificarea formei juridica a societatii ;
–         schimbarea denumirii firmei ;
–         schimbarea gazduirii sediului social ;
–         infiintarea, deschidere unor puncte de lucru si inchiderea punctelor de lucru ;
–         adaugarea sau eliminarea unor obiecte de activitate;
–         majorarea sau micsorarea capitalul social;
–         modificarea structurii asociatilor sau actionarilor;
–         cesiunea de parti sociale sau actiuni ;
–         numirea unui nou administrator, revocarea unui administrator, prelungirea mandatului unui administrator, modificarei privind puterile si mandatul administratorilor;
–         autorizarea obiectelor de activitate;
–         autorizarea punctelor de lucru si a sediilor secundare ;
–         suspendare activitate firma
–         reluarea activitate firma

Dosarul care se depune la Registrul Comertului va cuprinde pe langa hotararea de modificare act constitutiv si actul constututiv modificat, alte documente cerute de legislatia in vigoare pentru fiecare tip de modificare, imputerniciri, dovada platii taxei la Registrul Comertului sau alte acte doveditoare ale modificarii fermei.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la modificare act constitutiv al unei firme, societati comerciale sau al unei asociatii ori fundatii,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta .