MCR Consult > Cesiune actiuni parti sociale

Cesiune actiuni parti sociale

Dupa infintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA, si anume pe parcursul functionarii acestor entitati, sunt situatii in care trebuie aduse modificari acestor entitati cu privire modificarea proprietarilor actiunilor sau partilor sociale respectiv cesiune actiuni sau parti sociale.

Cesiune actiuni sau parti sociale este un act juridic prin care un asociat sau actionar (numit cedent) transfera catre una sau mai multe persoane (numite cesionari), asociate in societate sau straine de aceasta, parti sociale sau actiuni, acestea din urma dobandind astfel calitatea de asociati sau actionari in societate.

De obicei operatiunea de cesiune actiuni sau parti sociale este efectuata la valoarea nominala a partilor sociale sau actiunilor.In cazul in care cesiunea se efectueaza la alta valoare convenita intre cedent si cesionari si care inregistreaza un castig, se impune calcularea si plata unui impozit de 16% de catre cesionari calculat la diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor socialesauactiunilor, prevazuta in actele de constituire ale societatii.

Cesiune actiuni sau parti sociale se materializeaza printr-un contract de cesiune intre cedent si cesionari in care se descrie in amanunt transferul de parti sociale sau actiuni, partile participante si situatia capitalului social rezultat.

In situatia in care cesiune actiuni sau parti sociale se face intre asociati existenti, operatiunea se efectueaza intr-o singura etapa la Registrul Comertului, in cazul in care cesiune actiuni sau  parti sociale se efectueaza cu asociati din afara societatii, operatiune se efectueaza in doua etape la Registrul Comertului si dureaza aproximativ 2 luni.

Atat la infiintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA cat si ulterior la cesiune parti sociale sau actiuni toti actionarii sau asociatii, atat cei vechi cat si cei noi trebuie sa dea o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, nu este implicat in nici un dosar penal si indeplineste conditiile legii in vigoare pentru a avea calitatea de asociat  sau actionar.

Pentru inregistrarea operatiunii de cesiune actiuni sau parti sociale dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa actul constitutiv actualizat, contractul de cesiune si hotararea asociatilor de cesionare parti sociale sau actiuni si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la cereri adresate Registrului Comertului, documentele de identitate al persoanelor fizice- asociati, imputerniciri, declaratiile pe propria raspundere ale noilor asociati, copii certificate, traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, dovada platii taxelor legale si a eventualelor impozite si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la cesiune actiuni sau parti sociale,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta .