MCR Consult > Infiintare PFA

Infiintare PFA

Infiintare PFA – Persoana fizică autorizată – este o persoana fizica capabila să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, in mod independent, folosind în principal forţa sa de muncă.

Infiintare PFA poate face orice persoana fizica care poate desfasura activitati economice in mod independent daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

–         au implinit varsta de 18 ani;

–         starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;

–         au calificarea (pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala) necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

–         nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

–         indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

–         detin autorizatia eliberata in conditiile legii;

–         sunt inregistrate in registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

La infiintare PFA – Persoanele fizice autorizate trebuie sa se asigure in sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate in anumite conditii.

Persoanele fizice autorizatePFA nu isi pot incepe activitatea comerciala inainte de a se inregistra la Registrul Comertului respectiv a infiintare PFA in conditiile legii si de a isi autoriza obiectele de activitate pentru activitatile economice ce le va desfasura.

In vederea infiintarii unei PFApersoana fizica autorizata, persoana fizica va trebui sa depuna un dosar la Registrul Comertului care va cuprinde o serie de documente care atesta legalitatea infiintarii si functionarii unei PFA persoana fizica autorizata, persoana juridica noua, cu drepturi si obligatii conform legislatiei in vigoare.

La infiintare PFA – persoana fizica va decide asupra denumirii firmei PFA, denumire care va trebui rezervata la Registrul Comertului.

Persoana fizica va decide asupra gazduirii sediului social, daca va avea punct de lucru si stabileste obiecte de activitate corespunzatoare activitatilor economice pe care doreste sa le inregistreze si autorizeze. Spatiul cu destinatie gazduire sediului social sau punct de lucru trebuie sa aiba acte de proprietate, sa fie intabulat iar in cazul in care se afla intr-un bloc de locuinte trebuie sa existe acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru schimbarea destinatiei.

Ulterior infiintarii PFA-ului acesta poate hotara infiintarea de puncte de lucru, inchiderea punctelor de lucru sau schimbarea gazduirii sediului social.Deasemenea ulterior infiintarii PFA-ului acesta poate sa renunte la unele obiecte de activitate si sa adauge ale obiecte de activitate pe care sa le autorizeze, dar cu indeplinirea tuturor conditiilor de functionare.

Atat la infiintare PFA – persoana fizica autorizata cat si apoi ori de cate ori se fac modificare ale PFA aceasta trebuie sa prezinte documente care atesta identitatea titularului, pregatirea profesionala precum si experienta profesionala in activitatile solicitate a fi autorizate.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la infiintarea unui PFA punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii PFA-ului la preturi fara concurenta .