MCR Consult > Infiintare fundatie

Infiintare fundatie

Infiintare fundatie este subiectul de drept infiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic intre vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, in mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
La infiintare fundatie activul patrimonial initial trebuie sa includă bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

O exceptie de la regula este constituita de acele fundatii care au ca scop exclusiv efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urmă, activul patrimonial initial al acestora putand avea o valoare totala de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al fundatiei poate fi utilizat pentru efectuarea de plati in interesul fundatiei.

In vederea infiintarii fundatiei, membrii fondatori vor trebui sa intocmeasca o serie de documente – printre care actul constitutiv si statutul – care atesta legalitatea infiintarii si functionarii unei fundatii,, persoana juridica noua, cu drepturi si obligatii conform legislatiei in vigoare.

La infiintare fundatie pentru intocmirea actului constitutiv al fundatiei, in forma autentica sau atestat de un avocat, asociatii trebuie sa includa o serie de informatii obligatorii din care enumeram datele de identificare ale asociatilor, exprimarea clara a vointei de asociere si scopul propus al fundatiei, denumirea firmei fundatiei, care trebuie rezervata la Min. Justitiei, gazduirea sediului social al fundatiei, durata de functionare, patrimoniul initial al fundatiei (de minim 100 salarii minime pe economie), cele dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei, personele imputernicite sa desfasoare activitatea de dobandire a personalitatii juridice, actul constitutiv fiind semnat personal de toti membrii fondatori.

Tot pentru infiintare fundatie trebuie intocmit statutul fundatiei in forma autentica sau atestat de un avocat, membrii fondatori trebuie sa includa pe langa o serie de informatii obligatorii prevazute in actul constitutiv si alte prevederi cum ar fi explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei, modalitati de dobandire si pierdere a calitatii de membru, drepturile si obligatiile membrilor, atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei, modalitati de dizolvare a fundatiei si destinatia bunurilor in cazul dizolvarii fundatiei.

Spatiul cu destinatie pentru gazduire sediu social trebuie sa aiba acte de proprietate, sa fie intabulat iar in cazul in care se afla intr-un bloc de locuinte trebuie sa existe acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru schimbarea destinatiei.Ulterior infiintare fundatie, asociatii pot hotara schimbarea denumirii firmei fundatiei si a gazduirii sediului social.

La infiintare fundatie dosarul ce se va inainta la Ministerul Justitiei va cuprinde pe langa actul constitutiv si statut si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea membrilor, bonitatea lor fiscala, modul in care se efectueaza gazduirea sediului social, declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la gazduirii sediului social,  dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de membrii la patrimoniul initial,   specimene de semnaturi, imputerniciri, copii legitimatie expert contabil si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la infiintare fundatie punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului pe perioada determinata la inceputurile activitatii fundatiei la preturi fara concurenta .