MCR Consult > Infiintare asociatie

Infiintare asociatie

           Infiintare Asociatie este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intetegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

La infiintare asociatie activul patrimonial initial al asociatiei este in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie si este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. Dupa dobandirea personalitatii juridice, patrimoniul in numerar initial al asociatiei poate fi utilizat pentru efectuarea de plati in interesul asociatiei.

Pentru infiintare asociatie, asociatii fondatori vor trebui sa intocmeasca o serie de documente – printre care actul constitutiv si statutul – care atesta legalitatea infiintarii si functionarii unei asociatii, persoana juridica noua, cu drepturi si obligatii conform legislatiei in vigoare.

La intocmirea actului constitutiv al asociatiei, in forma autentica sau atestat de un avocat, asociatii trebuie sa includa o serie de informatii obligatorii din care enumeram datele de identificare ale asociatilor, exprimarea clara a vointei de asociere si scopul propus al asociatiei, denumirea firmei asociatiei, care trebuie rezervata la Min. Justitiei, gazduirea sediului social al asociatiei, durata de functionare, patrimoniul initial al asociatiei, cele dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei, personele imputernicite sa desfasoare activitatea de dobandire a personalitatii juridice, actul constitutiv fiind semnat personal de toti asociatii fondatori.

La intocmirea statutului asociatiei, in forma autentica sau atestat de un avocat, asociatii trebuie sa includa pe langa o serie de informatii obligatorii prevazute in actul constitutiv si alte prevederi cum ar fi explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei, modalitati de dobandire si pierdere a calitatii de asociat, drepturile si obligatiile asociatilor, atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei, modalitati de dizolvare a asociatiei si destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei.

Spatiul pentru gazduirea sediului social trebuie sa aiba acte de proprietate, sa fie intabulat iar in cazul in care se afla intr-un bloc de locuinte trebuie sa existe acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru schimbarea destinatiei.Ulterior infiintare asociatie, asociatii pot hotara prin modificarea actului constitutiv si al statutului schimbarea denumirii firmei asociatiei si a gazduirii sediului social.

La infiintare asociatie dosarul ce se va inainta la Ministerul Justitiei va cuprinde pe langa actul constitutiv si statut si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea asociatilor, bonitatea lor fiscala, modul in care se efectueaza gazduirea sediului social, declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la gazduirea sediului social,  dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la patrimoniul initial,   specimene de semnaturi, imputerniciri, copii legitimatie expert contabil pentru cenzorii asociatiei si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la infiintare asociatie punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii asociatiei la preturi fara concurenta .

Cuvinte cheie: