MCR Consult > Servicii / Consultanta comerciala si de management

Consultanta comerciala si de management

Consultanta comerciala si de management

Societatea noastra are placerea sa va prezinte oferta de servicii si consultanta în domeniile
personal,financiar–contabilitate si alte domenii conexe.

 1. Infiintari de societati comerciale
 • rezervarea numelui societatatii comerciala ce se infiinteaza
 • consultanta privind intocmirea actului constitutiv al societatii, a declaratiilor de conformitate sau a declaratiei de asociat unic, alegerea codurilor CAEN etc.
 • efectuarea tuturor formalitatilor pentru intocmirea si inregistrarea la Administratia Finantelor Publice de sector a contractelor de inchiriere pentru sediul societatii comerciale ce se infiinteaza.
 • desfasurarea formalitatilor pentru varsarea capitalului social al societatii comerciale.
 • intocmirea formularelor tipizate necesare depunerii dosarului de infiintare a societatii la Registrul Comertului.
 • depunerea dosarului de infiintare a societatii comerciale la Registrul Comertului si urmarirea acestuia pana la definitivarea infiintarii societatii.
 • obtinerea Codului Unic de Inregistrare si a tuturor avizelor de functionare necesare.

2. Modificari de societati comerciale

 • modificari ale actului constitutiv al societatii si efectuarea tuturor formalitatilor pentru transcrierea acestor modificari la Registrul Comertului.
 • prelungirea avizelor de functionare ale societatii la Registrul Comertului si celelalte institutii:Pompieri,Ministerul Mediului e.t.c.
 • schimbarea sediului societatii, cesionarea actiunilor sau partilor sociale in societate e.t.c.

3. Lichidari de societati comerciale

Flesch-Reading-Ease-Score: -43