MCR Consult > Autorizarea obiectelor de activitate

Autorizarea obiectelor de activitate

            Autorizare obiecte activitate se face de obicei inca de la infiintarea societatii sau a unui punct de lucru, sau ulterior infiintarii societatii sau a unui punct de lucru, prin depunerea la Registrul Comertului a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de asociatul sau de administrator, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.In declaratie se trec numai acele activitati (cu codurile CAEN aferente) pe care societatea intentioneaza sa le desfasoare efectiv la sediu sau la punctul de lucru declarat, sau in afara acestora, alese dintre activitatile prevazute in actul constitutiv.

Ori de cate ori intervin modificari fata de activitatile inscrise in declaratia-tip (renuntare sau adaugare de activitati), societatea va depune la Registrul Comertului o noua declaratie de autorizare obiecte activitate, corespunzator modificarilor intervenite.

Dupa verificare si inregistrare, Registrul Comertului va emite un Certificat constatator prin care se atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere de autorizare obiecte activitate la sediu sau la punctul de lucru, sau in afara acestora, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate.

Daca societatea are mai multe puncte de lucru, se efectueaza procedura de autorizare obiecte activitate pentru fiecare punct de lucru, depunandu-se declaratii si obtinandu-se de la Registrul Comertului certificate constatatoare pentru fiecare punct de lucru.
Dupa primirea unei copii a declaratiei-tip depuse de catre societate la ORC, autoritatile publice competente vor efectua controale la sediile sociale sau la puncte de lucru, in vederea stabilirii conformitatii situatiei de fapt cu cele declarare de catre asociat sau administrator.

Autoritatile publice competente sunt:
a) Directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica
b) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie
c)Autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
d) Inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

In cazul in care autoritatile publice competente constata ca la sediile sociale sau la punctele de lucru nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, pot aplica amenzi, pot impune sanctiuni de alt tip sau pot pun in vedere comerciantului sa se conformeze cerintelor acestora.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la autorizare obiecte activitate la sediile sociale, la punctele de lucru si/sau in afara acestora, punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase pentru dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii SRL-ului la preturi fara concurenta.