MCR Consult > Autorizarea punctului de lucru

Autorizarea punctului de lucru

          Autorizare punct de lucru se face de obicei inca de la infiintarea punctului de lucru, sau ulterior infiintarii punctului de lucru, prin depunerea la Registrul Comertului a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de asociatul unic sau de administrator, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia.In declaratie se trec numai acele activitati (cu codurile CAEN aferente) pe care societatea intentioneaza sa le desfasoare efectiv la punctul de lucru, alese dintre activitatile prevazute in actul constitutiv.

Ori de cate ori intervin modificari fata de activitatile inscrise in declaratia (renuntare sau adaugare de activitati), societatea va depune la Registrul Comertului o noua declaratie, corespunzator modificarilor intervenite obtinandu-se de fiecare data o noua autorizare punct de lucru.

Dupa verificare si inregistrare, Registrul Comertului va emite un Certificat constatator prin care se atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere de autorizare punct de lucru, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate.

Daca societatea are mai multe puncte de lucru, se efectueaza procedura de autorizare punct de lucru pentru fiecare punct de lucru in parte, depunandu-se declaratii si obtinandu-se de la Registrul Comertului certificate constatatoare pentru toate punctele de lucru.

Dupa primirea unei copii a declaratiei depuse de catre societate la Registru Comertului, autoritatile publice competente pot efectua controale la sediile punctelor de lucru, in vederea stabilirii conformitatii situatiei de fapt cu cele declarare de catre asociat sau administrator.

Autoritatile publice competente sunt:
a) Directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica
b) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie
c) Autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor
d) Inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
In cazul in care autoritatile publice competente constata ca la sediile puctelor de lucru nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, ele pot aplica amenzi pot impune sanctiuni de alt tip sau pot pun in vedere comerciantului sa se conformeze cerintelor acestora.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la autorizare punct de lucru punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii entitatii dvs. la preturi fara concurenta .