MCR Consult > Prelungirea mandatului administratorului

Prelungirea mandatului administratorului

Dupa infintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA, si anume pe parcursul functionarii acestor entitati, sunt situatii in care ulterior numirii administratorului acesta prin activitatea desfasurata sa conduca la rezultate bune si foarte bune ale societatii astfel incat asociati sau actionarii pot sa decida prelungirea mandatului administratorului expirat.

Prelungirea mandatului administratorului expirat se poate face numai prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor care sunt insa obligati sa respecte conditiile de forma si de fond ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu privire la anuntarea si publicarea hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor cat si cele de cvorum efectiv al Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor.

La prelungirea mandatului administratorului expirat trebuie verificate doar anumite situatii cum ar fi ca administratorul sa nu fi fost implicat de la numire lui pana la prelungirea mandatului in cazuri penale, sa nu depaseasca numarul de 5 mandate de administrator la diferite societati comerciale sau sa nu fi intrat in diferite cazuri de conflicte de interese.

La prelungirea mandatului administratorului expirat dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa hotararea Adunarii Generale a Asociatilor de numire mandat nou de administrator si actul constitutiv actualizat si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare modificarea datelor de identitatea ale administratorilor, declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor referitoare la numirea administratorului, certificate de cazier fiscal, documente ale persoanelor fizice sau juridice straine, in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, dovada platii taxelor legale, etc.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la prelungirea mandatului administratorului,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta .