MCR Consult > Numirea administratorului

Numirea administratorului

          La infintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA, orice societate comerciala, oricare ar fi forma sa juridica, este administrata de unul sau mai multi administratori iar acest lucru se realizeaza efectiv prin numire administrator in actul constitutiv al firmei. Administratorul poate fi numit dintre asociatii sau actionarii societatii sau poate fi orice persoana fizica sau juridica. El este cel care duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Asociatilor si conduce activitatea societatii in scopul obtinerii de profit si reprezinta societatea in relatiile cu tertii.

Administratorul poate fi numit pe termen limitat sau nelimitat, mandatul acestuia poate fi prelungit, iar in cazul ca activitatea sa nu a fost satisfacatoare el poate fi revocat, in mod obligatoriu numindu-se un alt administrator.

La infiintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA administratorul trebuie sa dea o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, nu este implicat in nici un dosar penal si indeplineste conditiile legii in vigoare pentru a avea calitatea de administrator.

La numire administrator dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa hotararea Adunarii Generale a Asociatilor de numire mandat administrator si actul constitutiv actualizat si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea administratorilor, declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor referitoare la numire administrator, specimenul de semnatura al noului administrator, certificate de cazier fiscal, documente ale persoanelor fizice sau juridice straine, in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, dovada platii taxelor legale, etc.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la numire administrator,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta.