MCR Consult > Revisal / Transmitere in Revisal

Transmitere in Revisal

Transmitere in Revisal

Registrul Electronic de Evidenta a Salariatilor se intocmeste in format electronic prin intermediul aplicatiei Revisal.

Amintim faptul ca Registrul se intocmeste in forma electronica. Acesta se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal CNP, cetatenia si tara de provenienta Uniunea Europeana UE, non-UE, Spatiul Economic European SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data incetarii contractului individual de munca.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus, si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:

a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;

c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;

d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;

e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii

 

Pentru transmitere in Revisal catre ITM trebuie sa selectati meniul Registru > optiune Generare registru > apasati butonul Salveaza din partea dreapta jos a ecranului > alegeti locatia in care vreti sa salvati registrul apoi butonul OK, iar dupa salvare va va aparea fereastra Registru angajator generat cu succes si trebuie sa dati OK.

Pentru a verifica ce ati transmis in Revisal, selectati meniul Raport preluari din partea dreapta sus a ecranului afisat. Acolo puteti observa ca pagina este impartita in doua parti: Istoric preluari si Istoric erori. Dupa ce trec de la 5 minute pana la o ora, registrul transmis de dvs. se va incarca si va aparea mai jos de Istoric preluari sub forma unei linii care are cod incarcare, data incarcarii, nume fisier

Flesch-Reading-Ease-Score: -23