MCR Consult > Inchidere firma

Inchidere firma

            Dupa infintare firma, infiintare SRL, infiintare SA, infiintare PFA, infiintare intreprindere individuala sau familiala, infiintare ONG adica infiintare asociatie sau infiintare fundatie pot apare situatii in care aceste entitati sa nu mai poata sau sa nu isi mai doreasca deloc sa isi desfasoarea activitatea pe o perioada nedeterminata caz in care pot recurge la inchidere firma.

            Inchidere firma se traduce in termeni juridici in activitatea de dizolvare si lichidare firma – aceasta fiind o operatiune care se inregistreaza la Registrul Comertului prin care asociatii, actionarii, PFA, II, IF, membrii decid de comun acord dizolvarea si lichidarea firmei fara numirea unui lichidator, punandu-se de acord cu privire la stingerea datoriilor si la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii, aceasta fiind calea cea mai simpla si recomandata de inchidere, dizolvare, radiere a unei firme.

            Operatiunea de inchidere firma, dizolvare firma, radiere firma se desfasoara in 2 etape:

            In etapa 1, asociatii, actionarii, PFA, II, IF, membrii se pun de acord cu privire la stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii, ceea ce inseamna ca societatea nu trebuie sa mai aiba datorii si apoi se pun de acord cu privire la modul de repartizare si lichidare a patrimoniului societatii.

            In etapa 2, asociatii, actionarii, PFA, II, IF, membrii hotarasc cum se repartizeaza activele ramase dupa plata creditorilor.

            La inchidere firma, dizolvare firma, radiere firma dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde hotararile asociatilor, actionarilor, PFA, II, IF, membrilor de efectuare concomitenta a dizolvarii si lichidarii societatii, de repartizare a activelor ramase dupa plata creditorilor, dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivuluivsau regularizarea lui, situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului, certificatul fiscal emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidate, certificatul de inregistrare si anexele la acesta in original, imputerniciri, copii certificate,traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, dovezile privind plata taxelor legale si altele.

            Mentionam ca la inchidere firma, dizolvare firma, radiere firma toate hotararile asociatilor, actionarilor, PFA, II, IF, membrilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar etapa 2 poate fi efectuata dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la publicarea hotararii din etapa 1, in vederea acordarii posibilitatii de a efectua opozitie din partea celor interesati.

            Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la inchidere firma, dizolvare firma, radiere firma, punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase pentru dvs..