MCR Consult > Dizolvare firma

Dizolvare firma

Dizolvare firma reprezinta prima etapa din procesul de lichidare firma si poate interveni datorita unor diversitati de cauze printre care amintim:activitatea desfasurata nu aduce profit, neintelegeri intre asociati sau actionari, lipsa vanzarilor si posibilitatea de pierderi financiare, retragerea unor actionari sau asociati.

Pentru ca in aceasta prima etapa de dizolvare firma lucrurile sa decurga cat mai facil este necesar ca asociatii sa convina de comun acord asupra impartirii bunurilor societatii astfel incat sa se realizeze cat mai optim stingerea activului cu pasivul si lichidarea oricaror datorii catre creditorii entitatii.

Odata trecut acest prim pas, actionarii sau asociatii entitatii pot trece la urmatorul pas din dizolvare firma si anume intocmirea prin comun acord a hotararii asociatilor sau actionarilor prin care se trece la dizolvare firma si impartirea efectiva a bunurilor entitatii ramase dupa plata tuturor datoriilor existente catre orice fel de creditori.

La dizolvare firma dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde hotararile asociatilor, actionarilor, titularilor sau membrilor de efectuare dizolvare firma, de repartizare a activelor ramase dupa plata creditorilor, dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivuluiv sau regularizarea lui, situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului, certificatul fiscal emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidate, certificatul de inregistrare si anexele la acesta in original, imputerniciri, copii certificate,traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, dovezile privind plata taxelor legale si altele.

Mentionam ca la dizolvare firma toate hotararile asociatilor, actionarilor, titularilor sau membrilor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, iar trecerea la urmatoarea etapa de lichidare firma poate fi efectuata dupa trecerea unui termen de 60 de zile de la publicarea hotararii din etapa de dizolvare firma, in vederea acordarii posibilitatii de a efectua opozitie din partea celor interesati.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la dizolvare firma, punandu-si toata experienta in slujba dumneavoastra in schimbul unor tarife foarte avantajoase.