MCR Consult > Revisal / Registru de evidenta al salariatilor

Registru de evidenta al salariatilor

Registru de evidenta al salariatilor

Registrul general de evidenţă al salariaţilor este, în prezent, o aplicaţie informatică, care permite înregistrarea de informaţii privind raporturile de muncă într-o bază de date proprie angajatorilor şi transmiterea acestora către baza de date constituită la nivel naţional de Inspecţia Muncii. Sub aspectul constituirii, stocării şi utilizării bazelor de date, registrul electronic de evidenţă a salariaţilor este supus pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal.

La angajarea fiecarui salariat elementele  se inregistreaza in registru si se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza .

La data incetarii contractului individual de munca al salariatului se inregistreaza in registru si se transmite.

Cand exista cauze de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se inregistreaza in registru si se transmit in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza si transmite perioada detasarii si denumirea  angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a unuia dintre elementele: identitatea partilor; locul de munca (perioada detasarii) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative ; durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale in timpul executarii contractului individual de munca (salariul de baza lunar brut si sporurile); impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

Transmiterea on-line pe portalul REGES –  cea mai folosita modalitate de depunere a Revisal  – se poate face accesand portalul Inspectiei Muncii.

Pentru a se putea accesa acest portal este nevoie de inregistrare in prealabil pentru a obtine numele de utilizator si parola, fiind nevoie sa va  deplasati la ITM-ul in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul, cu urmatoarele acte:

  • cerere scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei;
  • imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului (consultati atasat un model de imputernicire);
  • copie dupa certificatul de inmatriculare;
  • copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite.

Flesch-Reading-Ease-Score: -30