MCR Consult > Intocmire stat de plata salarii / stat de plata salarii

stat de plata salarii

Stat de plata salarii

Stat de plata salarii este un document care nu poate lipsi din actele unei societati comerciale cu angajati. El serveste atat ca document justificativ de inregistrare in contabilitate, cat si ca document pentru calculul salariilor, al contributiilor si al altor sume datorate. Potrivit reglementarilor legale, el trebuie sa contina in mod obligatoriu un minimum de informatii.

Informatiile minime obligatorii pe care statul de plata a salariilor trebuie sa le contina sunt:

 • denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;
 • denumirea formularului;
 • intocmit pentru luna, anul;
 • numele si prenumele salariatului;
 • venitul brut;
 • contributia individuala de asigurari sociale;
 • contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
 • cheltuieli profesionale;
 • venitul net;
 • deducerea personala de baza;
 • deduceri suplimentare;
 • venitul baza de calcul;
 • impozitul calculat si retinut;
 • salariul net;
 • semnaturile conducatorului unitatii, a conducatorului compartimentului financiar-contabil, a persoanei care il intocmeste.

Statul de plata salarii indeplineste urmatoarele functii:

 1. reprezinta document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, al elementelor necesare determinarii obligatiilor fiscale (impozit pe salarii si contributii obligatorii), al furnizarii informatiilor necesare completarii fiselor fiscale si al reflectarii altor datorii ale salariatului;
 2. reprezinta document justificativ de inregistrare in evidenta contabila in partida simpla.

Statul de plata salarii se intocmeste intr-unul sau in doua exemplare, lunar, pe sectii/servicii/ateliere, pe baza pontajelor, a documentelor de centralizare a salariilor individuale in cazul persoanelor salarizate in acord, a documentelor cu privire la retinerile legale, a listelor de avans, concedii de odihna si certificate medicale.

Platile realizate in cursul lunii (avans, lichidare, indemnizatie concediu etc.) sunt incluse in statele de plata salarii, astfel incat acestea sa cuprinda intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare.

Pentru conformitatea exactitatii calculelor, statul de plata salarii se semneaza de catre conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil si al persoanei care il intocmeste.

Cele doua exemplare ale statului de plata salarii se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si la compartimentul care a intocmit statul de salarii, dupa caz.

Dovedirea platii salariilor se realizeaza prin semnarea statelor de plata si orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariat, conform Codului Muncii.

Societatea comerciala are obligatia sa pastreze timp de 50 de ani statele de plata salarii.

 

Flesch-Reading-Ease-Score: -39