MCR Consult > Infiintare SRL

Infiintare SRL

Infiintare srl- Societatea comerciala cu raspundere limitata – este acea societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai in limita capitalului social subscris si varsat.

Activitatea de infiintare srl a unei societati comerciale cu raspundere limitata – este o operatiune care se inregistreaza la Registrul Comertului prin care una sau mai multe persoane fizice sau juridice – denumite asociati – pun in comun un capital social si anumite bunuri in vederea desfasurarii unor activitati comerciale care sa aduca profit, pe care il vor imparti ulterior.

Pentru a realiza infiintare srl asociatii vor trebui sa intocmeasca o serie de documente – printre care actul constitutiv – care atesta legalitatea infiintarii si functionarii unui SRL, persoana juridica noua, cu drepturi si obligatii conform legislatiei in vigoare.

La intocmirea actului constitutiv, care este statutul societatii, asociatii trebuie sa decida asupra denumirii firmei, care va trebui rezervata la Registrul Comertului, asupra duratei de functionare, daca societatea va avea puncte de lucru, si asupra sediului social. Spatiul cu destinatie de sediu social sau punct de lucru trebuie sa aiba acte de proprietate, sa fie intabulat iar in cazul in care se afla intr-un bloc de locuinte trebuie sa existe acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru schimbarea destinatiei.Dupa infiintare srl asociatii pot hotara infiintarea de puncte de lucru, inchiderea punctelor de lucru sau schimbarea gazduirii sediului social.

Asociatii trebuie sa se decida in actul constitutiv asupra obiectului de activitate principal al societatii si a obiectelor de activitatile secundare, obiecte de activitate care trebuie enumerate in actul constitutiv, iar dintre acestea se aleg numai cateva care vor fi efectuate si care trebuiesc autorizate.

In actul constitutiv asociatii vor prezenta modul in care contribuie la constituirea capitalului social (minimul stabilit prin lege este de 200 lei) prin aport de bani sau bunuri materiale,(denumite si parti sociale), procentul cu care se contribuie va fi aplicat si la impartirea beneficiilor sau pierderilor. Se vor prevede in actul constitutiv modalitatile prin care se poate efectua cesiunea partilor sociale, majorarea sau reducerea capitalului social.

Asociatii vor decide asupra numirii unui administrator sau mai multor administratori, le vor fixa atributiile si puterile in conducerea si administrarea societatii, precum si termenul in cadrul caruia sunt numiti administratorii.Ulterior se poate face revocarea administratorului si numirea altui administrator sau se poate prelungi mandatul administratorului.

Tot in actul constitutiv asociatii vor prevede modul in care se va efectua controlul activitatii, evidentele pe care le prevede legea, modul de repartizare a beneficiilor si pierderilor unui exercitiu economic-financiar.

Asociatii vor preciza in actul constitutiv modalitatile prin care se poate efectua modificarea formei juridice a societatii, cum se poate efectua fuziunea cu alta socitate, cum se efectueaza dizolvarea si lichidarea firmei, precum si legea aplicabila in cazul unor neintelegeri intre asociati.

La infiintare srl dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa actul constitutiv si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea asociatilor, bonitatea lor fiscala, modul in care se efectueaza gazduirea sediului social, declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la gazduirea sediul social, dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social, declaratii privind indeplinirea conditiilor de functionare, specimenele de semnaturi, imputerniciri, copii certificate,traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la infiintare srl punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii SRL-ului la preturi fara concurenta .