MCR Consult > Infiintare SA

Infiintare SA

Infiintare SA – Societate comerciala pe actiuni – este o forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, actionarii raspunzand numai in limita aportului lor.

Capitalul social va fi fixat de catre actionari raportat la nevoile societatii, insa nu poate fi mai mic decat echivalentul in RON a 25.000 EURO.

Societatea comerciala pe actiuni SA se poate constitui prin aporturile a cel putin doi actionari (persoane fizice su juridice) pentru desfasurarea unei activitati comerciale in vederea realizarii de profit, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor sau prin subscriptie publica care reprezinta o oferta de subscriere adresata oricarei persoane fizice sau juridice care dispune de resurse financiare si doreste sa ii investeasca prin cumpararea de actiuni.

Activitatea de infiintare sa – societati comerciale pe actiuni este o operatiune care se inregistreaza la Registrul Comertului prin care doua sau mai multe persoane fizice sau juridice – denumite actionari – pun in comun un capital social in bani si anumite bunuri in vederea desfasurarii unor activitati comerciale care sa aduca profit, pe care il vor imparti ulterior.

In vederea infiintare sa- societate pe actiuni asociatii vor trebui sa intocmeasca o serie de documente – printre care actul constitutiv – care atesta legalitatea infiintarii si functionarii unei SA, persoana juridica noua, cu drepturi si obligatii conform legislatiei in vigoare.

La intocmirea actului constitutiv, care este statutul societatii, asociatii trebuie sa decida asupra denumirii firmei, care va trebui rezervata la Registrul Comertului, asupra duratei de functionare, daca societatea va avea puncte de lucru, si asupra sediului social. Spatiul cu destinatie de sediu social sau punct de lucru trebuie sa aiba acte de proprietate, sa fie intabulat iar in cazul in care se afla intr-un bloc de locuinte trebuie sa existe acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari pentru schimbarea destinatiei.Ulterior infiintare sa asociatii pot hotara modificarea denumirii firmei, infiintarea de puncte de lucru, inchiderea punctelor de lucru sau schimbarea gazduirii sediului social.

Asociatii trebuie sa se decida in actul constitutiv asupra obiectului de activitate principal al societatii si a obiectelor de activitate secundare, obiecte de activitate care trebuie enumerate in actul constitutiv, dintre acesteiecte de activitate se aleg la inceput numai cele care vor fi efectuate si care se vor autoriza ca obiecte de activitate ce pot fi efectiv realizate.

In actul constitutiv asociatii vor prezenta modul in care contribuie la constituirea capitalului social (minimul stabilit prin lege este echivalentul in lei a sumei de 25.000 EURO) prin aport de bani sau bunuri materiale, procentul cu care se contribuie va fi aplicat si la impartirea beneficiilor sau pierderilor. Se specifica categoriile de actiuni, numarul si valoarea lor nominala. Se vor prevede in actul constitutiv modalitatile prin care se poate efectua cesiunea actiunilor, majorarea sau reducerea capitalului social.

Se vor preciza datele de identificare ale primilor membri in consiliului de administratie respectiv ai consiliului de supraveghere si ai comisiei de cenzori sau ai primului auditor.

Asociatii vor decide asupra numirii unui administrator sau mai multor administratori, le vor fixa atributiile si puterile in conducerea si administrarea societatii, precum si termenul in cadrul caruia sunt numiti administratorii.Ulterior se poate face revocarea administratorului si numirea altui administrator sau se poate prelungi mandatul administratorului.

Tot in actul constitutiv asociatii vor prevede modul in care se va efectua conducerea, administrarea si controlul activitatii, evidentele pe care le prevede legea, modul de repartizare a beneficiilor si si de suportare a pierderilor unui exercitiu economic-financiar.

Asociatii vor preciza in actul constitutiv modalitatile prin care se poate efectua modificarea formei juridice a societatii, cum se poate efectua fuziunea cu alta socitate, cum se efectueaza dizolvarea si lichidarea firmei, precum si legea aplicabila in cazul unor neintelegeri intre asociati.

La infiintare sa dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa actul constitutiv si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea asociatilor, bonitatea lor fiscala, modul in care se efectueaza gazduirea sediului social, declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiilor referitoare la gazduirea sediul social, dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social, declaratii privind indeplinirea conditiilor de functionare, specimenele de semnaturi, imputerniciri, copii certificate,traduse si legalizate la notar in cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente si altele.

Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la infiintare sa- societate pe actiuni punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la inceputurile activitatii SA-ului la preturi fara concurenta .