MCR Consult > Dosarul personal al salariatului / Dosarul personal al salariatului

Dosarul personal al salariatului

Dosarul personal al salariatului

Astfel, un dosar de personal al salariatului trebuie să conţină, în mod obligatoriu, actele premergătoare şi necesare angajării, respectiv:

 • Examenul de medicina muncii;
 • Oferta de angajare;
 • Contractul individual de muncă şi fişa postului;
 • Actele adiţionale la contractul individual de muncă;

Orice alte acte referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă (de exemplu, decizii de suspendare a contractului de muncă pe perioada concediului fără plată sau pe perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, decizii de încetare a contractului individual de muncă, demisii, cereri de încetare a contractului individual de muncă prin acordul părţilor), precum şi documente care certifică legalitatea şi corectitudinea înregistrărilor ce se operează în Revisal.
În vederea eficientizării activităţii de întocmire, gestionare, actualizare, rectificare şi de păstrare a dosarului de personal se poate apela la o structură-standard, pentru ca angajatorul să se asigure că nu pierde nimic din vedere. Astfel, dosarul de personal poate fi împărţit în următoarele capitole:

Capitolul 1 – date cu caracter personal acest capitol va conţine:

 • copii de pe cartea de identitate
 • paşaport
 • certificatul de naştere
 • certificatul de căsătorie
 • certificatul de naştere al copiilor şi hotărârea de divorţ
 • CV-ul in original
 • oferta de angajare
 • certificatul medical care atestă că salariatul este apt de muncă
 • cazierul judiciar

Capitolul 2 – studii, pregătirea profesională şi recalificări ulterioare acest capitol va conţine:

 • copii de pe diploma de bacalaureat
 • diploma de absolvire a unor şcoli profesionale
 • diploma de absolvire a facultăţii
 • diploma de absolvire a unor cursuri de masterat
 • certificate de participare la cursurile de instruire sau perfecţionare

Capitolul 3 – date privind dosarul profesional acest capitolul va conţine:

 • contractul individual de muncă
 • fişa postului
 •  actele aditionale la contractul individual de munca

Capitolul 4 – Declaraţii ale angajatului acest capitol va conţine:

 • declaraţia pe propria răspundere dată de salariat privind locul funcţiei de bază şi numele Casei de sănătate unde acesta este înscris
 • declaraţia pe propria răspundere dată de salariat privind persoanele aflate în întreţinerea sa aferentă acordării deducerii

Capitolul 5 – situaţia concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii acest capitol va conţine: 

 • cereri de concediu (planificări concediu, concediu de odihnă, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului etc.).

Pentru o identificare mai uşoară, in dosarul de personal al salariatului, ideal este ca toate documentele să fie puse în dosar în ordine cronologică în fiecare capitol.

Ulterior încetării contractului de muncă, este indicat ca toate filele dosarului să fie numerotate şi numărul lor să fie înscris pe coperta dosarului înainte de arhivare.
Persoanele care au acces la astfel de dosare sunt obligate a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

 

 

 

Flesch-Reading-Ease-Score: -42