MCR Consult > Revocarea administratorului

Revocarea administratorului

             Dupa infintare firma, infiintare SRL sau infiinare SA, si anume pe parcursul functionarii acestor entitati, sunt situatii in care ulterior numirii administratorului acesta prin activitatea desfasurata sa nu obtina rezultatele dorite de actionari sau asociati caz in care acestia pot sa decida pentru revocare administrator si numirea unui nou administrator.

             Revocare administrator se poate face numai prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor care sunt insa obligati sa respecte conditiile de forma si de fond ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu privire la anuntarea si publicarea hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor cat si cele de cvorum efectiv al Adunarii Generale a Asociatilor sau Actionarilor si sunt obligati de asemenea sa numeasca un nou administrator al societatii.Numirea noului administratorul poate fi facuta dintre asociatii sau actionarii societatii sau poate fi orice persoana fizica sau juridica.

              Cand se produce o revocare administrator si ulterior numirea noului administrator, administratorul nou trebuie sa dea o declaratie de conformitate prin care declara pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, nu este implicat in nici un dosar penal si indeplineste conditiile legii in vigoare pentru a avea calitatea de administrator.

              La revocare administrator dosarul ce se va inainta la Registrul Comertului va cuprinde pe langa hotararea Adunarii Generale a Asociatilor de numire mandat administrator si actul constitutiv actualizat si alte documente cerute de legislatia in vigoare referitoare la identitatea administratorilor, declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor referitoare la numirea moului administratorului, specimenul de semnatura al noului administrator, certificate de cazier fiscal, documente ale persoanelor fizice sau juridice straine, in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, dovada platii taxelor legale, etc.

              Societatea noastra acorda consultanta de afaceri si management, consultanta juridica si consultanta fiscala la revocare administrator,  punandu-si toata experienta in slujba dvs. in schimbul unor tarife foarte avantajoase dvs. si va ofera deasemenea si posibilitatea gazduirii sediului social pe perioada determinata la preturi fara concurenta .