MCR Consult > Uncategorized / Acte aditionale

Acte aditionale

Acte aditionale

Actul aditional este un acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia.

Orice modificare a unuia dintre elementele: loc de munca, functia/ocupatia, riscurile specifice postului, durata contractului, durata concediului de odihna, salariul de baza, durata normala a muncii, durata perioadei de proba, durata muncii exprimata in ore/zi si ore/saptamana in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

De exemplu, daca modificarea salariului se produce incepand cu 1 ianuarie aceea este data aparitiei modificarii, actul aditional se poate incheia cel tarziu in termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, iar inregistrarea in Revisal se va efectua cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data cand s-a produs modificarea salariului. Astfel, daca modificarea salariului se produce la 1 ianuarie, inregistrearea actului aditional in registrul electronic se poate face cel tarziu in ziua de 28 ianuarie.

In concluzie, orice modificare a contractului individual de munca se comunica salariatului intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, prin act aditional, se inregistreaza in Revisal in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificarile si este arhivat in dosarul personal.

Privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
Asadar, actele aditionale fac parte din dosarul personal al salariatului.

Obligatia de informare a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii actului aditional.

 

 

Flesch-Reading-Ease-Score: -31