MCR Consult > Intocmire stat de plata salarii / Acte aditionale la contract de munca

Acte aditionale la contract de munca

Acte aditionale la contract de munca

Actul aditional este un acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia.

In contractele comerciale, actul aditional are un important rol intrucat prin acesta partile efectueaza actualizari si detalieri ale contractelor de lunga durata sau concretizeaza obligatiile reciproce asumate prin contracte cadru.

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

  • Durata contract de munca – prelungirea perioadei determinate/nedeterminată  a contractului de munca;
  •  Locul de muncă – se schimbă adresa angajatului, sau angajatul este mutat la un punct de lucru;
  • Felul muncii – pe parcursul derulării contractului de munca salariatul urmează să fie încadrat pe o altă funcţie;
  • Durata muncii – schimbarea normei de lucru;
  • Salariul, alte elemente constitutive ale acestuia (sporuri, indemnizaţii etc) şi/sau dată acordării drepturilor salariale

Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute mai sus in timpul executarii C.I.M -ului impune incheierea unui act aditional.

Semnarea actelor aditionale la contractul de munca – Actul aditional trebuie semnat in maximum 20 de zile de la modificarea contractului.

In schimb, actul adiţional este întocmit de fiecare dată când intervine o modificare la contractul de munca semnat iniţial între părţi.

Dupa semnarea si inregistrarea actului aditional, acesta va face parte integranta din contractul de munca.

In contractul de munca al angajatilor pot aparea multiple modificari care trebuie semnalate prin incheirea unor astfel de acte aditionale.

Conform Codului Muncii, doar anumite elemente dintr-un contract de munca pot fi modificate, printre acestea numarandu-se durata contractului, locul si felul muncii, salariul sau locul muncii.

De regula, contractul de munca se modifica numai prin acordul partilor si, doar ca exceptie, prin decizia unilaterala a angajatorului.

 

Flesch-Reading-Ease-Score: -10